Geologie

Schächtenstein - nejhlubší dobývka

Těžba a zpracování železné rudy| 50.6866403, 14.8468042

Nejhlubší dobývka železné rudy v Geoparku Ralsko.

Informace

Lehce dostupné

Odborný popis

Vrch Schächtenstein (372 m) se nalézá 1 km jz. od vrchu Děvín. Temeno vrchu je doslova rozříznuto výraznou dobývkou železné rudy směru SV–JZ. Zdejší tzv. velká pinka má v dnešní době hloubku až 17 m, šířku 2 m a dosahuje délky 75 m. Stejně jako na Děvíně i zde byl cílem těžby hydrotermálně alterovaný polzenit tzv. děvínské žíly (Kühn 1997). Ta byla však v těchto místech mocná pouhých 1,5 metrů. Obě svislé pískovcové stěny původně obklopující polzenitovou žílu jsou pokryty tmavě rezavými povlaky limonitové výstelky mocné až 0,5 metrů. Do nejhlubšího dnes přístupného místa pinky ústí ze sz. svahu asi 10 metrů dlouhá štola, která je na děvínskou žílu kolmá a pravděpodobně sloužila k vyvážení hlušiny a jiného odpadu z pinky (Kühn 2006). U ústí štoly leží menší halda a hned vedle ní nálevkovitá sníženina – pozůstatek zabořené šachty.